انجمن روانشناسی

به منظور گسترش و پيشبرد و ارتقاء علم روانشناسي و توسعه كمي و كيفي دانش اعضا و دانشجویان و بهبود بخشيدن به امور آموزشي و پژوهشي در زمينه هاي مربوط، انجمن علمی روان‌شناسي  در سال ۱۳۹۷ تشكيل گرديد. دانشجویان دانشگاه آیندگان سرمایه های گرانقدر انسانی می باشند که یک ساز و کار مشخص و پایدار برای حفظ ارتباط با این عزیزان بسیار ضروری است . در این راستا، انجمن علمی روانشناسی به منظور تداوم یک رابطه دوطرفه مفید و موثر بین دانشجویان باهم و نیز با دانشگاه راه اندازی گردیده است و  به صورت چتری  فعال از بدو تاسیس در دانشکده عمل نموده. هدف از شکل گیری این انجمن ارتقاء سطح علمی دانشجویان وبهره بردن از دانش و همکاری متخصصان جهت پیشگیری از آسیب ها و  ارائه اطلاعاتی هر چند کم در راستای زندگی بهتر است.

درخواست عضویت

اعضای شورای مرکزی

دکتر الهه صادقی

استاد مشاور انجمن

دکتر الهه صادقی

استاد مشاور انجمن

طیبه نورمحمدی

دبیر انجمن

طیبه نورمحمدی

دبیر انجمن

صبا دیلم صالحی

عضو شورا

صبا دیلم صالحی

عضو شورا

تصویر عضو انجمن

بهناز مروی

عضو شورا

تصویر عضو انجمن

بهناز مروی

عضو شورا

مائده مرتمی

عضو شورا

مائده مرتمی

عضو شورا

فرنگیس خالقی

عضو شورا

فرنگیس خالقی

عضو شورا

فهرست اعضای انجمن

برخی از حوزه‌های پژوهشی

  • حوزه کارورزی : امکان کاروزی و معرفی نیروی متخصص به پایگاه های موجود
  • حوزه فعالیت های بین رشته ای : هنردرمانی ( سایکودرام – موسیقی درمانی , روایت درمانی) و ارتباط روان شناسی با صنعتی سازمانی و کوچینگ
  • حوزه پژوهشی:  مقاله نویسی , تالیف کتاب
  • حوزه تربیت نیروی متخصص : برگزاری کارگاه های رول پلی و سوپرویژن
  • حوزه فعالیت های هنری : تئاتر , پادسکت و تولید محتوای صوتی , گروه موسیقی , گرافیک و تولید محتوای تصویری ( فیلم کوتاه و کلیپ )
  • حوزه ترویجی و آموزشی : برگزاری کارگاه , وبینار
  • حوزه محتوا : انتشار نشریه علمی , تولید محتوا در رسانه های اجتماعی ( پادکست و مقاله و عکس نوشته های مرتبط با روان شناسی)
  • حوزه سلامت روان عمومی : ترویج فرهنگ مراقبت از سلامت روان در جامعه و برگزاری سمینار و کارگاه در زمینه بالا بردن آگاهی عموم جامعه

درخواست عضویت

توانایی‌ها، علاقه‌مندی‌ها و ...
این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .