هاب نوآوری موسسه آموزش عالی آیندگان

هاب نوآوری آیندگان از مهرماه سال ۱۴۰۰ با همکاری اساتید و دانشجویان موسسه آموزش عالی آیندگان، فعالیت‌های خود را در شهر تنکابن آغاز نمود. از جمله بخش‌های فعال در این مجموعه می‌توان به واحد کارآفرینی و ارتباط با صنعت، دفتر راهبری سیستم‌ها، دفتر آموزش مجازی و تولید محتوا، انجمن‌های دانشجویی و آزمایشگاه‌های علمی اشاره نمود.

معرفی اعضا تماس با هاب
اعضا تیم هاب نوآوری

حوزه‌های فعالیتی

دفتر آموزش مجازی
و تولید محتوا

راهبری سیستم‌ها
و انجمن‌های علمی دانشجویی

کارآفرینی
و ارتباط با صنعت

هاب نوآوری موسسه آموزش عالی آیندگان

معرفی اعضا

دکتر سید احمد عدالت‌پناه
معاونت پژوهش و فناوری موسسه

دکتر علی سرورخواه
مدیر اجرایی هاب نوآوری

دکتر رامین صفا

دکتر رامین صفا
مدیر فنی هاب نوآوری

مهندس سهیل فاخری
کارشناس تولید محتوا

دکتر جواد پورقاسم
پشتیبان تولید محتوا

مهندس زینب پرنداور
پشتیبان سایت

زهرا جوربنیان
دبیر انجمن‌های دانشجویی