انجمن تصمیم‌گیری، کارآفرینی و کسب‌وکار

تصمیم‌گیری، کارآفرینی و کسب‌وکار سه مفهوم، متفاوت اما مرتبط به‌هم، هستند که فضای اشتراکی قابل‌توجهی را در بر می‌گیرند. در واقع، تصمیم‌گیری (به‌عنوان اساسی‌ترین وظیفه مدیران) رکن اصلی را در اقدام به‌ راه‌اندازی کسب‌وکارها و پیش‌برد آن‌ها تشکیل می‌دهد. انجمن تصمیم‌گیری، کارآفرینی و کسب‌وکار (به‌عنوان تنها انجمن بین‌رشته‌ای در موسسه آیندگان) تلاش می‌کند دانشجویان و صاحبان کسب‌وکارها را در راستای دست‌یابی به اهداف‌شان یاری نماید. این انجمن، با همکاری و مشاوره متخصصان شناخته‌شده در سطح جهان و نیز دانشجویان فعال و توانمند، به‌دنبال پاسخ‌گویی به مسایل فضای کسب‌وکار است. از شما دعوت می‌نماییم در این مسیر همراه ما باشید.

درخواست عضویت

اعضای شورای مرکزی

دکتر علی سرورخواه
عضو هیات علمی گروه مدیریت موسسه آموزش عالی آیندگان

استاد مشاور انجمن

دکتر علی سرورخواه
عضو هیات علمی گروه مدیریت موسسه آموزش عالی آیندگان

استاد مشاور انجمن

علی قاسمی
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار الکترونیکی

دبیر انجمن

علی قاسمی
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار الکترونیکی

دبیر انجمن

زهرا جوربنیان
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

عضو شورا

زهرا جوربنیان
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

عضو شورا

شهروز موسی طالشی
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

عضو شورا

شهروز موسی طالشی
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

عضو شورا

نادیا قاسم آبادی
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

عضو شورا

نادیا قاسم آبادی
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

عضو شورا

شمیلا سعیدی
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

عضو شورا

شمیلا سعیدی
دانشجوی کارشناسی مهندسی کامپیوتر

عضو شورا

فهرست اعضای انجمن

برخی از حوزه‌های پژوهشی

  • تصمیم‌گیری در محیط‌های پیچیده (وجود معیارها، شاخص‌ها، گزینه‌ها و اهداف چندگانه)
  • تصمیم‌گیری در شرایط عدم قطعیت (عدم قطعیت آینده و عدم قطعیت در قضاوت‌ها)
  • بهینه‌سازی سیستم‌ها و کسب‌وکارها
  • فعالیت‌های حوزه بازار (بازارشناسی، بازاریابی، تحلیل بازار، ایجاد بازار و …)
  • مدیریت و ارتقای عناصر سازمانی (منابع انسانی، فنی و مالی)
  • ایجاد، توسعه و بهبود کسب‌وکارها
  • حوزه‌های بین‌رشته‌ای (علوم داده، روان‌شناسی، حقوق و …)

  • مدیریت ارتباط با مشتری CRM

  • و…

درخواست عضویت

توانایی‌ها، علاقه‌مندی‌ها و ...
این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .