انجمن طراحی دوخت و پوشاک

از زمان انسان بدوی تا کنون بشر در فکر تحول سبک پوشش خود و ابتکار در به وجود آوردن تنوع درآن بوده و همواره برای بدیع سازی پوشاک خود کوشیده است. از آنجا که موضوع لباس و معضلات آن در جامعه کنونی به وضوح دیده می شود و با توجه به مسئولیتی که در این خصوص متوجه طراحان لباس است، ما را به چاره اندیشی در این پدیده واداشت. برای تقویت بنیه علمی و کسب توانمندی بیشتر در عرصه هنر طراحی لباس، انجمن علمی طراحی دوخت و پوشاک موسسه اموزش عالی ایندگان، درصدد برامد، برای بالابردن سطح اعتلای دانشجویان، شناسایی جامعه و بازار کسب وکار، حرفه و تخصص خود را به کار گیرد و در این زمینه از دانشجویان فعال و علاقمندان دعوت می نماید که در این مسیر همراه ما باشند.

درخواست عضویت

اعضای شورای مرکزی

سمانه ساحلی
عضو هیات علمی گروه علوم پایه موسسه آموزش عالی آیندگان

استاد مشاور انجمن

سمانه ساحلی
عضو هیات علمی گروه علوم پایه موسسه آموزش عالی آیندگان

استاد مشاور انجمن

منیر رحمت‌زاده
دانشجوی کاردانی طراحی دوخت و پوشاک

دبیر انجمن

منیر رحمت‌زاده
دانشجوی کارشناسی طراحی دوخت و پوشاک

دبیر انجمن

الهام رجبعلیان
دانشجوی کارشناسی طراحی دوخت و پوشاک

عضو شورا

الهام رجبعلیان
دانشجوی کارشناسی طراحی دوخت و پوشاک

عضو شورا

مریم علیزاده
دانشجوی کاردانی طراحی دوخت و پوشاک

عضو شورا

مریم علیزاده
دانشجوی کارشناسی طراحی دوخت و پوشاک

عضو شورا

زینب عبدالله‌پور
دانشجوی کاردانی طراحی دوخت و پوشاک

عضو شورا

زینب عبدالله‌پور
دانشجوی کارشناسی طراحی دوخت و پوشاک

عضو شورا

سایه زرودی
دانشجوی کاردانی طراحی دوخت و پوشاک

عضو شورا

سایه زرودی
دانشجوی کارشناسی طراحی دوخت و پوشاک

عضو شورا

فهرست اعضای انجمن

برخی از حوزه‌های پژوهشی

  • برگزاری دوره‌های آموزشی و تشکیل کارگاه‌های تخصصی
  • برگزاری جلسات تجزیه وتحلیل‌های علمی در زمینه مد‌ و‌ لباس
  • فعالیت در زمینه بازار و ورود به فضای کسب‌وکار
  • پرورش نیروی متخصص و اماده‌سازی برای دنیای کسب‌وکار
  • فعالیت در زمینه مد پایدار
  • امکان کارورزی و معرفی نیروی توانمند

درخواست عضویت

توانایی‌ها، علاقه‌مندی‌ها و ...
این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .