انجمن مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات (CIT)

انجمن مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات موسسه آموزش عالی آیندگان، در سال ۱۴۰۱ تاسیس شده و متشکل از اساتید و دانشجویان فعال مقاطع کارشناسی و کارشناسی‌ ارشد فنی و مهندسی است. انجمن CIT آیندگان همواره در تلاش است با جذب افراد علاقه‌مند به موضوعات تحقیقاتی تحت پوشش خود ضمن فراهم‌سازی زیرساخت لازم، از ایده‌های برتر حمایت کند. موضوعات تحت پوشش این انجمن و اطلاعات اعضا در ادامه قابل مشاهده هستند.

درخواست عضویت

اعضای شورای مرکزی

دکتر رامین صفا

دکتر رامین صفا
عضو هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

استاد مشاور انجمن

دکتر رامین صفا

دکتر رامین صفا
عضو هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

استاد مشاور انجمن

زینب پرندآور
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

دبیر انجمن

علی بهرامی

علی بهرامی
دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات

عضو شورا

زینب پرنداور
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

دبیر انجمن

علی بهرامی

علی بهرامی
دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات

عضو شورا

رقیه کریمی

رقیه کریمی
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

عضو شورا

رقیه کریمی

رقیه کریمی
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

عضو شورا

علیرضا پورکیوان

علیرضا پورکیوان
کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر - نرم‌افزار

عضو شورا

علیرضا پورکیوان

علیرضا پورکیوان
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

عضو شورا

تصویر عضو انجمن

محمد قنبری
دانشجوی کارشناسی مهندسی کامپیوتر

عضو شورا

تصویر عضو انجمن

محمد قنبری
دانشجوی کارشناسی مهندسی کامپیوتر

عضو شورا

فهرست کامل اعضای انجمن

برخی از حوزه‌های پژوهشی

  • بازیابی اطلاعات پیشرفته
  • داده کاوی و کشف دانش
  • پردازش زبان طبیعی و متن کاوی
  • تحلیل کلان داده
  • تحلیل تصاویر دیجیتال
  • وب کاوی
  • تحلیل شبکه های اجتماعی
  • تولید محتوا و بازاریابی دیجیتال
  • و …

درخواست عضویت

توانایی‌ها، علاقه‌مندی‌ها و ...
این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .