انجمن مهندسی معماری

انجمن علمی معماری موسسه آموزش عالی آیندگان، درصدد ایجاد تعامل فکری و تخصصی با انجمن‌های علمی در سطح دنیاست، که منجر به آشنایی با تحولات و دستاورد‌های جدید در حوزه معماری و عمران خواهد شد. برای نیل به این مهم، انجمن علمی معماری و عمران، با هدف گسترش، پیشبرد و ارتقا علمی در عرصه‌های مختلف معماری و عمران و بهبود بخشیدن به آموزش‌، پژوهش در این حوزه تشکیل شده است.

درخواست عضویت

اعضای شورای مرکزی

دکتر سمانه حسین‌پوریان
عضو هیات علمی گروه معماری موسسه آموزش عالی آیندگان

استاد مشاور انجمن

دکتر سمانه حسین‌پوریان
عضو هیات علمی گروه معماری موسسه آموزش عالی آیندگان

استاد مشاور انجمن

زهرا رمضانی
دانشجوی کارشناسی مهندسی معماری

دبیر انجمن

زهرا رمضانی
دانشجوی کارشناسی مهندسی معماری

دبیر انجمن

سمیه غریبیان
دانشجوی کارشناسی مهندسی معماری

عضو شورا

سمیه غریبیان
دانشجوی کارشناسی مهندسی معماری

عضو شورا

متین شاهنظری
دانشجوی کارشناسی مهندسی معماری

عضو شورا

متین شاهنظری
دانشجوی کارشناسی مهندسی معماری

عضو شورا

آتنا امین کاظمی
دانشجوی کارشناسی مهندسی معماری

عضو شورا

آتنا امین کاظمی
دانشجوی کارشناسی مهندسی معماری

عضو شورا

یگانه قزوینی
دانشجوی کارشناسی مهندسی معماری

عضو شورا

یگانه قزوینی
دانشجوی کارشناسی مهندسی معماری

عضو شورا

سکینه مولایی
دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران

عضو شورا

میثم عسگری
دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران

عضو شورا

فهرست اعضای انجمن

برخی از حوزه‌های پژوهشی

  • معماری‌های تک و اکوتک
  • معماری پایدار
  • معماری های تک و اکوتک
  • معماری ارگانیک
  • پی، زلزله، سازه
  • معماری سنتی
  • معماری سبز
  • معماری معناگرا
  • و…

درخواست عضویت

توانایی‌ها، علاقه‌مندی‌ها و ...
این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .