انجمن حسابداری

انجمن علمی-دانشجویی حسابداري و مدیریت نهادي دانشجویی است که تحت نظارت حوزه معاونت دانشجویی-فرهنگی به‌منظور حمایت، تقویت و ترویج فرهنگ و اخلاق علمی در موسسه، تقویت روحیه و بنیه علمی دانشجویان مستعد و توانمند و همچنین فراهم آوردن زمینه‌هاي مناسب براي فعالیت‌هاي گروهی علمی جهت تحقق توسعه علمی و نهضت تولید علم و خلاقیت آنان به فعالیت می‌پردازد. انجمن حاضر، انجمنی غیرانتفاعی و غیرسیاسی است و براساس اساسنامه مصوب در مجمع عمومی هیات مؤسس تشکیل شده است. عموم دانشجویان رشته‌های حسابدای و مدیریت در تمامی گرایش‌ها می‌توانند در این انجمن به‌صورت رایگان عضو شوند.

درخواست عضویت

اعضای شورای مرکزی

دکتر محسن ایمنی
عضو هیات علمی گروه حسابداری موسسه آموزش عالی آیندگان

استاد مشاور انجمن

دکتر محسن ایمنی
عضو هیات علمی گروه حسابداری موسسه آموزش عالی آیندگان

استاد مشاور انجمن

مهسا شعبانی مقدم
دانشجوی کارشناسی حسابداری موسسه آموزش عالی آیندگان

دبیر انجمن

مهسا شعبانی مقدم
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار الکترونیکی

دبیر انجمن

تصویر عضو انجمن

هلیا بخشی‌پور
دانشجوی کارشناسی مدیریت موسسه آموزش عالی آیندگان

عضو شورا

تصویر عضو انجمن

هلیا بخشی‌پور
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

عضو شورا

سارا دریائی
دانشجوی کارشناسی حسابداری موسسه آموزش عالی آیندگان

عضو شورا

سارا دریائی
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

عضو شورا

مهدی سیاه مشته ای
دانشجوی کارشناسی حسابداری موسسه آموزش عالی آیندگان

عضو شورا

مهدی سیاه مشته ای
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

عضو شورا

محمدرضا ناظریان
دانشجوی کارشناسی حسابداری موسسه آموزش عالی آیندگان

عضو شورا

محمدرضا ناظریان
دانشجوی کارشناسی مهندسی کامپیوتر

عضو شورا

فهرست اعضای انجمن

زمینه های فعالیتی

  • برگزاري دوره‌هاي آموزشی، تقویتی و تشکیل کارگاه‌هاي تخصصی
  • برگزاري مناظره، نقد‌هاي علمی و نشست‌هاي تخصصی
  • برگزاري و همکاري در اجراي کنفرانس‌ها، سمینارها، بزرگداشت‌ها، سخنرانی‌ها و مسابقات علمی
  • مطالعات و پژوهش‌هاي علمی
  • اطلاع‌رسانی در خصوص کلیه فعالیت‌هاي مرتبط با اهداف انجمن
  • همکاري با نهادها و سازمان‌هاي خارج از دانشگاه براي انجام فعالیت‌هاي مشترك

 

  • ارایه مشاوره‌هاي تحصیلی و شغلی
  • عضویت در مجامع بین‌المللی، منطقه‌اي و کشوري منحصر به رشته
  • همکاري و ارتباط مستمر با مدیر و اعضاي هیأت علمی گروه آموزشی براي تحقق اهداف و فعالیت‌هاي علمی انجمن

درخواست عضویت

توانایی‌ها، علاقه‌مندی‌ها و ...
این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .