فرم ثبت‌نام کارگاه آموزشی پایتون

این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .