انجمن مهندسی عمران

انجمن علمی تشکّلی است دانشجویی که در زمینه علمی فعالیت می‌کند. در واقع انجمن‌ها محملی است برای علاقمندان فعالیت‌های علمی فوق برنامه؛ به این صورت که خود دانشجویان با مشورت استاد مشاور انجمن برای مدت یکسال تحصیلی، برنامه‌هایی فراتر از فعالیت‌های علمی خود تدارک می‌بینند.
از جمله اهداف اصلی انجمن علمی مهندسی عمران و نقشه برداری موسسه آموزش عالی آیندگان تنکابن  آشنایی هرچه بیشتر دانشجویان با جنبه عملی رشته خود  و ایجاد یک دید و طرز فکر جدید در مقابله با دروس تئوری، آشنایی با محیط کار این رشته در آینده، آشنایی با گرایش های گوناگون رشته مهندسی عمران و نقشه برداری در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری جهت تعیین علاقه شخصی برای ادامه تحصیل، ایجاد و تقویت ویژگی هایی همچون خلاقیت و ابتکار در دانشجویان به عنوان ویژگی های یک مهندس کارآمد و موفق، آشنایی با مهندسین موفق در این رشته از طریق برگزاری سمینارها و همایش ها و ایجاد طرح همکاری با آنها برای دانشجویان در آینده و… می باشد.

 

درخواست عضویت

اعضای شورای مرکزی

دکتر هادی فقیه‌ملکی
عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران

استاد مشاور انجمن

دکتر رامین صفا

دکتر رامین صفا
عضو هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

استاد مشاور انجمن

سکینه مولایی
دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران و نقشه کشی

دبیر انجمن

فاطمه صفرمشایی
دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران و نقشه کشی

عضو شورا

زینب پرنداور
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

دبیر انجمن

علی بهرامی

علی بهرامی
دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات

عضو شورا

تصویر عضو انجمن

مهدی ستاره
دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران و نقشه کشی

عضو شورا

رقیه کریمی

رقیه کریمی
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

عضو شورا

تصویر عضو انجمن

مهرشادجعفریان
دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران و نقشه کشی

عضو شورا

علیرضا پورکیوان

علیرضا پورکیوان
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

عضو شورا

تصویر عضو انجمن

میثم عسگری
دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران و نقشه کشی

عضو شورا

تصویر عضو انجمن

محمد قنبری
دانشجوی کارشناسی مهندسی کامپیوتر

عضو شورا

فهرست اعضای انجمن

برخی از حوزه‌های پژوهشی

  • تولید دانشی با قابلیت بهره برداری از لحاظ فنی و باز تولید و اشاعه گسترده آموزش
  • ایجاد زمینه‌های مناسب برای استعدادها و برانگیختن خلاقیت و شکوفایی علمی دانشجویان
  • شناسایی دانشجویان نخبه و ممتاز و بهرگیری از مشارکت آنان در ارتقای فضای علمی دانشگاه
  • بهره گیری از توان علمی دانشجویان در جهت تقویت پیوندهای دانشگاه با بخش های مختلف جامعه
  • افزایش سطح مشارکت و رقابت دانشجویان در فعالیتهای علمی جمعی و تقویت ارتباط آموزشی و پژوهشی با استادان
  • و …

درخواست عضویت

توانایی‌ها، علاقه‌مندی‌ها و ...
این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .