آرشیو کارگاه‌های آموزشی

درحال برگزاری

آموزش زبان انگلیسی

دکتر علی سرورخواه

برگزار شده

مبانی طراحی رابط کاربری (UI)

مهندس علیرضا پورکیوان

برگزار شده

به سوی کاوش داده اجتماعی

دکتر رامین صفا

برگزار شده

پژوهش در ایران و آلمان

دکتر علی سرورخواه

برگزار شده

ریاضیات

دکتر خدیجه قاضیانی

برگزار شده

تجزیه ئ تحلیل آثار گرافیک

محمد جمشیدی

برگزار شده

نفوذ پذیری مصرف انرژی

بهزاد چنگیزی

برگزار شده

Referencing styles

مجتبی مهدوی

برگزار شده

فن ترجمه متون تخصصی

دکتر علی سرورخواه